ALIVIO centrum - Psychoterapeutické skupiny

Alivio centrum

Psychoterapeutické skupiny

---------------------------------- Semináře, kurzy ----------------------------------

Kurz Traumaterapie

------------------------------------- Skupiny ---------------------------------------

Psychoterapeutická skupina pro zvládání následků těžkých životních událostí

Psychoterapeutická skupina pro lidi s psychotickou zkušeností

Seberozvojová psychoterapeutická skupina pro dospívající dívky

Psychoterapeutická skupina pro dospělé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seberozvojová psychoterapeutická skupina pro dospívající dívky

Alivio nabízí seberozvojovou skupinu pro dospívající dívky, které jsou úzkostné, mají obavy v oblasti sociálních kontaktů, špatné zkušenosti z předchozích kolektivů nebo zažily šikanu. 

Skupina je určená dospívajícím dívkám ve věku 13 – 18 let.

Kdy? Setkání budou probíhat jednou týdně v úterý od 16:15 do 17.45 hod, od října do května/června (datum prvního setkání bude upřesněno).

Cena:  500 Kč/ za setkání (placeno 1x za 2 měsíce)

 

Registrace a informace:

Skupina probíhá během celého školního roku. Počet účastníků je omezen na 6 - 10 dívek + 2 psychoterapeutky. Před zahájením skupiny je vždy realizován individuální pohovor s každou z dívek a jejím rodičem. Tento pohovor je bezplatný, zejména za účelem posouzení vhodnosti skupinové formy pro danou dívku.

 

Napište nám:

kocianova@aliviocentrum.cz, kralikova@aliviocentrum.cz, madler@aliviocentrum.cz

 

Tato forma skupinové psychoterapie není určena pro řešení akutních psychických problémů závažné povahy vyžadující psychiatrickou hospitalizaci ani pro závislé na návykových látkách.

[podrobnosti o skupině]

Počet účastníků: 6-10                   ___________________                Přihlásit se 

 
 
 

Psychoterapeutická skupina

Skupina je učená pro dospělé klienty s následujícími obtížemi:

 • vztahové a rodinné problémy,

 • obtíže a nejistota v komunikaci a v sociálním fungování,

 • nezvladatelné pocity úzkosti,

 • deprese,

 • zvládání stresových situací,

 • obtížné životní události,

 • pocity bezvýchodnosti, méněcennosti či rezignovanosti.

Nabídne vám bezpečné prostředí, kde můžete své potíže sdílet s druhými, získávat ke svému chování a vystupování bezprostřední zpětné vazby. Dynamika skupinové psychoterapie Vám poskytne podporu, umožní lépe nahlédnout na sebe a své fungování v sociálních situacích, pochopit některé chybné a opakující se vzorce chování, naučit se lépe rozpoznávat a zvládat své pocity.

Skupina bude polootevřená s maximálním počtem cca 10 účastníků.  Podmínkou účasti je absolvování vstupního pohovoru, kde je zároveň možno získat další informace

Termín: každou středu od 17.30 do 19 h.
Cena: 2000 Kč / měsíčně

Dotazy: 211 22 23 24, skupiny@aliviocentrum.cz 

Počet účastníků: 6-10                   ___________________                Přihlásit se 

 

 

 

 

 

 

Psychoterapeutická skupina pro zvládání následků těžkých životních událostí

Skupina je určena pro dospělé klienty, kteří prožili v životě pro sebe zátěžovou a zraňující událost (jednou nebo i opakovaně). Nedaří se jim se s danou situací vypořádat, potýkají se s jejími následky ve své každodennosti a chtěli by jim porozumět a naučit se s nimi ve svém životě pracovat.

Klient se může potýkat s některými z následujících obtíží:

 • vracející se obrazy, pocity či myšlenky, které souvisí s tím, co jste zažili

 • vyhýbání se tomu, co událost připomíná (místo, aktivita)

 • nepřiměřené reakce a prožívání ve zdánlivě běžných situacích

 • neklid, ostražitost, přecitlivělost nebo naopak neprožívání emocí

 • problémy se zvládáním zátěžových (stresových) situací

 • pocit nesmyslnosti života, zoufalství, beznaděje, strachu, úzkosti

Co očekávat?
Skupina nabízí bezpečný prostor zaměřený na prožívání tady a teď. Budeme se citlivě soustředit na posilování silných stránek a hledání podpůrných zdrojů pro obnovení životní stability ztracené v důsledku prožití těžké životní události. Skupina také může poskytnout porozumění obtížím spojeným a vzájemné sdílení svých prožitků. Skupina je polootevřená s maximálním počtem 10 účastníků.

Termín: jednou týdně ve Čt od 18:00 do 19.30
Cena: 2000 Kč / měsíčně
Dotazy: 211 22 23 24, skupiny@aliviocentrum.cz              [podrobnosti o skupině]

Počet účastníků: 6-10                   ___________________                Přihlásit se 

 

 

 
 
Psychoterapeutická skupina pro lidi s psychotickou zkušeností

Skupina je určena pro dospělé klienty, kteří prožili v životě psychotickou zkušenost (například pokud Vám byla diagnostikována schizofrenie, schizoafektivní porucha, bipolární afektivní porucha atd.). Zkušenost s užíváním návykových látek není překážkou, ale skupiny se nelze účastnit pod vlivem návykových látek.

Možná zažíváte některou z následujících obtíží:

 • pocity strachu a ohrožení, bezmoci, úzkosti, osamělosti

 • znejistění, co je vlastně skutečné a reálné

 • neklid, ostražitost, přecitlivělost nebo naopak neprožívání emocí

 • pocity nejistoty a neporozumění v přítomnosti ostatních lidí

 • nepřiměřené reakce a prožívání v zdánlivě běžných situacích

 • problémy se zvládáním zátěžových (stresových) situací

Potýkáte se s následky psychózy ve své každodennosti, chtěli byste jí porozumět a naučit se s tím ve svém životě pracovat?
Skupina poskytne bezpečný prostor zaměřený na prožívání tady a teď. Budeme se citlivě soustředit na posilování silných stránek a hledání podpůrných zdrojů pro obnovení životní stability ztracené v důsledku prožití psychotické zkušenosti. Skupina může pomoci  porozumění obtížím a umožnit sdílení svých prožitků.

Termín: čtvrtky od 16.30 do 17.30 hod. Plánovaný začátek v květnu 2022.
Cena: 1100 Kč / měsíčně
Dotazy: 211 22 23 24, skupiny@aliviocentrum.cz              [podrobnosti o skupině]

Počet účastníků: 6-10                   ___________________                Přihlásit se 

Jméno:  Heslo: 
Zapamatovat: 
sitemap xml sitemap