ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Jana Žmolíková
Mgr. Jana Žmolíková
klinický psycholog, psychoterapeut
tel: 603440181     e-mail: zmolikova@aliviocentrum.cz

Koučování užívám jako efektivní metodu k osobnímu i pracovnímu rozvoji. Rozvíjí vnitřní potenciál člověka, posiluje jeho všímavost, schopnost profitovat ze zkušenosti, učit se a tím zvyšovat své osobní i pracovní kvality. Pomáhá člověku dosahovat vlastních cílů a tím uvést jeho přání do života. Koučování umožňuje člověku pojmenovat jeho silné stránky, ale i vnitřní překážky, které mu brání k rozvoji žádoucím směrem. Mění sebedůvěru koučovaného, pocit jeho pracovní kompetence, zvyšuje jeho pracovní výkon a tím i pocit životní a pracovní spokojenosti.

V koučování využívám komplexní psycho-somatický přístup.

Paralelně vedená psychoterapie u jiného kolegy psychoterapeuta není překážkou. 

Řešená témata, s kterými klienti přichází:

Příprava na “změnu“ v rámci pracovní či osobní životní situace (změna pozice ve firmě, změna kariéry, návrat do práce po pracovní odmlce)

Stress management, práce s krizovými stavy a syndromem burn-out (včasná detekce rozvíjející se krize a posílení stabilizace)

Work-life balance

Komplexní psychosomatický přístup ke zdraví a nemoci, well-being (redukce hmotnosti, odvykání kouření, změna životního stylu apod.) 

Kontakt: Jana.Zmolikova@email.cz, tel: 603 440 181