ALIVIO centrum - Psychoterapie

Alivio centrum

Psychoterapie

Seřadit abecedně
PhDr. David Čáp Ph.D.
psycholog a psychoterapeut
Věnuji se individuální psychoterapii, partnerským vztahům a také dětem a dospívajícím s problémovým chováním.
777902555
PhDr. Alica Dargajová
psycholog, psychoterapeut

Poskytuji individuální psychoterapii pro dospělé, dospívajívcí a pro děti školního věku.

728 448 528
PhDr. Karolína Dvorská
psycholog, psychoterapeut
Nabízím individuální psychoterapii pro dospělé. Zabývám se především terapií úzkostných potíží a vztahovou problematikou.
777024683
Mgr. Ilona Haasová
psycholog, psychoterapeut

Věnuji se problematice neplodnosti a psychosomatické medicíně.

775 316 193
Mgr. Tereza Hellerová (Marčíková) PhD.
klinická psycholožka a terapeutka
Nabízím individuální, párovou a rodinnou terapii zaměřenou na vztahové problémy, obtíže v komunikaci, překonávání krize a další.
723066461
Mgr. Dana Horáková
Psychoterapeut, pohybový terapeut
Psychoterapie pro dospělé a dospívající (verbalní či tanečně pohybová), vztahové problémy, krize, úzkosti, tělesné obtíže aj.
777722289
Bc. Marie Jirků DiS.
psychoterapeut
Věnuji se oblasti úzkostných, depresivních a psychotických obtíží. Vztahové problematice a osobní hodnotové orientaci v životě.
732474129
Mgr. Dominika Kociánová
Psycholog
Individuální psychologické poradenství pro dospělé a dospívající, rodinná terapie, psychoterapie pro děti.
737 685 833
Mgr. Michael Kostka
Psycholog, psychoterapeut
Individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající, supervize, adiktologické poradenství
739 009 590
Mgr. Veronika Lechovská (Mišáková)
psycholog

Nabízím ind. psychoterapii zaměřenou na pomoc při zvládání náročných životních situací, úzkostných poruch, psych. obtíží ve stáří.

737508786
Mgr. Julie Lipská
Psycholog, Terapeutická jóga
Individuální terapie metodou PCA-empatické naslouchání, bezpodmínečné přijetí. Možnost skupinové terapeutické jógy. Též v AJ a FJ.
603756381
Mgr. Veronika Madler
psycholog, psychoterapeut
Poradenství a terapie pro dospělé i děti. Mezilidské vztahy,komunikace, životní krize, deprese, úzkosti, autismus. I v angličtině.
737970057
PhDr. Richard Machan PhD.
Psychoterapeut, kouč
Psychoterapie v obtížných osobních a životních situacích, individuální i párová terapie.
605 822 065
Mgr. Petra Mocová
psychoterapeut, výživový poradce

Nabízím individuální psychoterapii zaměřenou na zlepšení vztahu k sobě. Věnuji se zdravému hubnutí. Pracuji i v angličtině.

606420636
Mgr. Enav Or-Gordon ענב אור-גורדון פסיכולוגית
klinická psycholožka
Nabízím pomoc v životní krizi, při stresu, depresi a smutku, v řešení problémů imigrace a kulturní adaptace, v oblasti vztahů a komunikace.
725828288
PhDr. Petra Prokešová
psycholog, psychoterapeut
Individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající při osobních a vztahových obtížích. Párová psychoterapie.
777019125
Mgr. Eva Richterová
psycholog
Individuální, párové a rodinné poradenství (emoční a vztahové potíže, závislosti), a dále služby v oblasti řízení lidských zdrojů.
605807786
PhDr. Markéta Rokytová
psycholog
Nabízím individuální psychoterapii. Zabývám se mj. psychosomatikou, problematikou neplodnosti a mentální anorexie.
604 607 937
Mgr. Andrea Sakalová
psycholog
Poskytuji individuální psychoterapii dospělým klientům. Věnuji se mj. traumaterapii, psychosomatice a problémům ve vztazích.
737 729 413
Mgr. Markéta Srbová
psycholog
728 899 826
PhDr. David Svoboda
klinický psycholog
Poskytuji ind. psychoterapii mj. při osobnostních, úzkostných, vztahových, psychotických a posttraumatických obtížích.
776115399
PhDr. Eva Tošnerová
klinický psycholog, psychoterapeut
Věnuji se oblasti partnerských a manželských vztahů, zaměřuji na citové a osobnostní potíže dospělých a závislosti.
603323123
Mgr. Klára Veselská
klinický psycholog (děti, dospělí)
Poskytuji poradenství, terapii a diagnostiku v oblasti dětské psychologie, individuální psychoterapii dospívajícím a dospělým
603 359 216
Mgr. Alena Vítová
psycholog
Poskytuji individuální psychologické poradenství(náročné životní situace, vztahové, psychosomatické obtíže,traumaterapie...)
737472140
Mgr. Kateřina Weigertova
psycholog, psychoterapeut
Poskytuji individuální psychoterapii dospělým. Nabízím také poradenství a diagnostiku v oblasti dětské psychologie.
777019318
Mgr. Michal Žmolík
Psychoterapeut, Supervizor, Lektor
605 020 101
Jméno:  Heslo: 
Zapamatovat: 
sitemap xml sitemap