ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Jana Žmolíková
Mgr. Jana Žmolíková
klinický psycholog, psychoterapeut
tel: 603440181     e-mail: zmolikova@aliviocentrum.cz

Psychologická konzultace, psychoterapie

Při psychoterapii rozhovorem provázím klienta ve zraňujících tématech jeho života a ulehčuji mu tím orientaci v jeho problémech, ve významech jeho prožívání a chování. Posiluji tím jeho duševní zrání, psychickou odolnost a sebevědomí, a tím i pocit vnitřního klidu a sebejistoty. Psychoterapií tak odstraňuji překážky k prožívání radosti a životní spokojenosti.  

S jakými problémy lze psychoterapeuticky pracovat: 

  • s úzkostnými stavy, smutnými náladami, pocity emočního vyčerpání a životního zklamání
  • s pocity stresu a silného emočního napětí, nervozity, podráždění a nespavostí
  • se vztahovými problémy, s konflikty v rodině, v partnerství i v zaměstnání 
  • se zdravotními problémy, které mohou mít akutní i chronický charakter (bolesti hlavy a páteře, únava, svírání na hrudi, žaludeční nevolnosti, kožní ekzémy, odvykání kouření, oslabení imunity patrné z recidivujících virových a bakteriálních onemocnění aj.)
  • s obtížemi s jídlem, obezitou či poruchami příjmu potravy
  • provázení při léčbě onkologické nemoci, která emočně zasáhne všechny členy rodiny
  • s psychickou labilitou po porodu (rozcitlivělost, lítostivost, úzkostně-depresivní stavy aj.) 

Konzultace: cena dohodou, přímá platba klientem