ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Veronika Madler
Mgr. Veronika Madler
psycholog
tel: 737970057     e-mail: madler@aliviocentrum.cz

Poskytuji individuální psychologické poradenství a rodinnou terapii zaměřenou na široký okruh problémů – problémy v komunikaci a mezilidských vztazích, životní krize a změny, úzkostné stavy, deprese, posttraumatické stavy, autismus. Pracuji s dospělými i s dětmi.

Vzdělání a praxe:

Vystudovala jsem psychologii na FFUK v Praze. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a postgraduální výcvik Gestalt terapie pro děti a dospívající, kurz traumaterapie, kurz práce s traumatem u dětí (somatic experiencing). Navštěvovala jsem psychologické kurzy na North Arizona University a semináře a konference v USA. Nyní jsem ve výcviku Rodinné terapie psychosomatických poruch.

Pracovala jsem jako psycholog a psychoterapeut v oblasti léčby úzkostných stavů, depresí, závislostí, v poradně pro oběti domácího násilí a obchodu s lidmi, dále 5 let v USA v terapeutickém centru pro děti s autismem a jako terapeut s dětmi a rodinami v těžké životní situaci. 

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

Poskytuji psychologické poradenství i v anglickém jazyce.