ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Dana Horáková
Mgr. Dana Horáková
Psychoterapeut, pohybový terapeut
tel: 777722289     e-mail: horakova@aliviocentrum.cz

Jsem psychoterapeut a tanečně pohybový terapeut. Od roku 2010 poskytuji psychoterapii a poradenství v soukromé praxi, kde nabízím individuální konzultace formou rozhovoru nebo tanečné pohybové terapie. Na přání klientů verbální terapii kombinuji s pohybem a poznáváním řeči těla. Vedle individuálních konzultací nabízím také skupinové setkání tanečně pohybové terapie a skupiny zaměřená na sebepoznání skrze výtvarné techniky.

Mimo svou soukromou praxi působím jako členka Rady TANTER – Asociace tanečně pohybové terapie České republiky.

Vzdělání: 

Vystudovala PVŠPS magisterský obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii a dokončuji bakalářský obor psychologii. Při studiu jsem absolvovala Dynamický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii (model SUR),  Všeobecný výcvik v telefonické krizové a intervenci a Arteterapeutický sebezkušenostní kurz.

Při své terapeutické sebezkušenosti a psychoterapeutické praxe jsem v psychoterapii stále více postrádala práci s tělem. Rozhodla jsem pro ještě pro Výcvik v Tanečně-pohybové terapii, který zajišťuje TANTER - Asociace tanečně pohybové terapie České republiky. Ve své práci vycházím z principů právě tohoto terapeutického přístupu, který vnímá tělo, mysl a prožívání jako úzce propojené a neoddělitelné.


Zkušenosti: 

První psychoterapeutické zkušenosti jsem nasbírala v ESETu – psychoterapeutické a psychosomatické klinice, kde jsem působila jako koterapeut ve skupinovém sezení. Dva roky poskytovala telefonickou krizovou intervenci pro děti a mládež na Lince bezpečí.

Spolupracovala jsem s občanskými sdruženími, kde jsem rozvíjela dovednosti z oblasti tanečně pohybové terapie. Vedla jsem skupinu Tanečně pohybové terapie (TPT) pro lidi s mentálním postižením ve sdružení POHODA o.p.s. a také skupinu TPT pro lidi po ranění mozku ve sdružení CEREBRUM o.s.,

Ve spolupráci s Anabell oteviráme skupiny využívající artetepautické techniky pro lidi s poruchou přijmu potravy.