ALIVIO centrum - Psychoterapie

Alivio centrum

Psychoterapie

cíl terapie a průběh konzultace 

Psychoterapie je metoda vedoucí k sebepřijetí na základě hlubšího porozumění vlastním potřebám a emocionálním hnutím, ke korekci nerealistických představ o světě i o sobě. Vede k posílení schopnosti dělat v životě vlastní svobodná rozhodnutí a žít štasněji ve vztazích s ostatními lidmi. Cílem psychoterapie je hlubší porozumění sobě a problému či onemocnění, se kterým se klient potýká, a hledání vlastního východiska a sil k jeho překonání. Cílem terapie naopak není hodnocení, násilné hledání provinění, omylů a chyb klienta, ani samoúčelné hloubání v klientově minulosti.

Průběh sezení se odvíjí od potřeb klienta na základě dohody a vztahu s terapeutem. V rámci dialogu terapeut přichází s otázkami a podněty s cílem poskytnout klientovi podporu v emočně náročných situacích, nabídnout různé úhly pohledu na problém, se kterým přichází, a různé možnosti porozumění tomu, co se s ním děje. V dialogu s odborníkem může klient nacházet porozumění sám sobě a svému aktuálnímu stavu a odpovědi na otázky, které si klade on sám či jeho okolí. Konzultuje možné způsoby porozumění a jednání v pro něj obtížných situacích s ohledem na jeho individualitu, potřeby a vlastnosti. V atmosféře důvěry a přijetí je prostor ke sdílení emočně a osobně citlivých myšlenek a témat, je prostor k emočnímu prožitku, uvolnění a další práci s emocemi, které patří do klientova života. Terapeut nepřichází s řešením, ale provází a pomáhá klientovi nalézt a uskutečnit jeho vlastní způsob, jak zvládnout situaci, se kterou si původně nevěděl rady.  

Specifikem psychoterapie oproti poradenství je jednak zabývání se problémy klienta v širším kontextu než je pouze konkrétní situace, se kterou klient přichází, a jednak zacílení i na nevědomé motivy našeho chování, rozhodování a prožívání.

Jméno:  Heslo: 
Zapamatovat: 
sitemap xml sitemap