ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Petra Kurcová
Mgr. Petra Kurcová
psycholog
tel: 776 160 567     e-mail: kurcova@aliviocentrum.cz

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pedf UK. Mezi lety 2018 - 2023 jsem pracovala jako psycholožka ve Středisku výchovné péče Klíčov, kde jsem se zabývala poradenstvím a terapií dětí a rodin. Od roku 2020 pracuji ve Fakultní nemocnici Motol na somatických odděleních pro dospělé pacienty.

Absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii (Institut pro vzdělávání v psychoterapii SUR).

Od roku 2020 jsem v předatestační přípravě jako psycholog ve zdravotnictví. Kontinuálně se vzdělávám a svou práci superviduji.

Pracuji individuálně s dospělými klienty.

Můžete se na mne obrátit s tématy jako je osobní rozvoj a seberealizace, problémy ve vztazích; úzkostné, depresivní a posttraumatické stavy; podpora v náročné životní situaci; zvládání somatického onemocnění.