ALIVIO centrum - Detail uživatele: PhDr. Lukáš Man
PhDr. Lukáš Man
psycholog
tel: 770 623 916     e-mail: man@aliviocentrum.cz

Věnuji se individuální a skupinové psychoterapii, kde se s klienty zabýváme tématy týkající se mezilidských vztahů, seberozvoje, kvality života, syndromu vyhoření, negativních emocí, úzkostí, nízkého sebevědomí, sebekontroly, profesního života ... a vlastně života vůbec.

Na hlavní pracovní poměr pracuji jako psycholog v Psychiatrické Nemocnici Bohnice, současně také sloužím v Centru Krizové Intervence.

Krátkou dobu jsem žil v USA, Kanadě a Austrálii, což mě ovlivnilo v rozličných pohledech na svět kolem nás.

 

Vzdělání a praxe

Vystudoval jsem marketing a reklamu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Posléze jsem se rozhodl pro pokračování ve vzdělávání a vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a Existenciální analýze vedenou společností SLEA.

Absolvoval jsem výcviky v Hypnóze (2016), Krizové intervenci (2015) či Práci s tělem (2017). Aktuálně docházím do kurzu Rorschachovy metody.

Jsem zařazen do předatestační přípravy na katedře klinické psychologie IPVZ.