ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Alena Vítová
Mgr. Alena Vítová
psycholog
tel: 737472140     e-mail: vitova@aliviocentrum.cz

Mám ráda život a lidi.

Baví mě odhalovat a podporovat jedinečnost vlastní a druhých.

Je mi ctí být průvodcem mých klientů

na jejich cestě hledání vnitřní moudrosti a sebeúzdravných sil.

 

Ve své soukromé terapeutické praxi se od roku 2005 věnuji individuálnímu psychologickému poradenství dospělých. 
 

Nabízím pomoc s následujícími obtížemi a tématy:

 

Osobnostní růst

- posilování zdrojů psychické odolnosti

- hledání vlastní identity a jedinečnosti

- ujasnění osobních priorit

- rozvoj sebehodnoty, sebevědomí, sebeúcty a soucitu k sobě

- podpora schopnosti vymezit  vlastní hranice, umět odmítnout, odvažovat se žít vlastní jedinečnost

 

 

Pocit životní prázdnoty - smysluplnost života

- pocit bezesmyslnosti, nespokojenosti, prázdnoty začít přetvářet

- vzít život do svých rukou a žít hodnoty, které považuji za dobré, smysluplné, žít život s vnitřním souhlasem a zažívat pocit naplnění vlastního života

 

Krizové životní situace 

- náročné životní situace, které jsou krizí a šancí zároveň

- porozumět jim a naleznout z nich východisko 

 

Potíže v mezilidských vztazích

- v partnerství, v rodině, na pracovišti …

- rozpoznat příčiny těchto potíží a naučit se o vztahy dobře pečovat

 

Nadměrný strach, úzkostné a  depresivní stavy, 

pocity nespokojenosti, studu, smutku, viny nebo osamělosti

- dlouhotrvající, nepřiměřeně intenzivní emoce, které zatěžují život

- rozpoznat jejich příčiny a naučit se s nimi zacházet tak, aby neomezovaly život

 

Psychosomatické potíže

- zdravotní potíže (chronické bolesti hlavy, zad, trávicího traktu…) u kterých nebyla nalezena fyzická příčina...

- odhalovat jejich psychické příčiny a naučit se tyto obtíže tišit 

 

Syndrom vyhoření, chronické přetížení

- analyzovat příčiny, stabilizovat se a naučit se nepřetěžovat , případně včas rozpoznávat příznaky syndromu vyhoření

 

Zážitek nadměrného stresu, traumatické události

- jednorázové nebo opakované trauma, akutní nebo v minulosti prožité

- jakákoli situace, která vyvolala pocit hrůzy a  bezmoci a kterou se člověk cítí přemožen a vytržen ze života, ochromen v prožívání důvěry ve svět, radosti a smysluplnosti života

- ošetření po traumatu přetrvávajících nebo náhle s odstupem času objevujících se posttraumatických obtíží

- stabilizace a bezpečné ošetření a integrace prožité traumatické události

- hledání posttraumatického růstu

 

Nabízím vám bezpečný, respektující prostor pro prozkoumání vaší situace a podporu vašich vnitřních úzdravných sil potřebných pro zvládání vašich obtíží.

 

Způsob terapeutické práce přizpůsobuji jedinečnosti člověka a jeho situace.  

Využívám rozhovoru, relaxačních a výtvarných technik, léčivého potenciálu imaginací, práce s tělem, se sny, technik všímavé pozornosti a dalších.

 

 

Vzdělání a odborná činnost

Vystudovala jsem psychologii a pedagogiku na PedF UK.

Dvakrát jsem absolvovala dlouhodobý systematický výcvik v logoterapii a existenciální analýze pod vedením Dr. Jany Božukové. Nejprve jako účastník, podruhé jako koterapeut.

V krizovém centru RIAPS jsem prošla  několika kurzy krizové intervence ( výcvikový kurz „tělo a krize“, kurz autogenního tréninku, výcvikový kurz krizové intervence) a  pracovala několik let jako konzultant na Lince bezpečí.

Dvakrát jsem absolvovala kurz Psychoterapeutické práce s traumatem podle Dr. Luise Reddemann (psychodynamická imaginativní traumaterapie) pod vedením Dr. Jany Božukové (2012, 2014), seminář práce s traumatem u Dr. Luise Reddemann (2014) a nadstavbový kurz traumaterapie s Martinou Hahn (2021).

2022 - kurz: Psychosomatika - Poselství těla, Práce s bolestí.
                              Mag. Renate Bukovski, Msc.

2022 - 2023 - Výcvik v psychotraumatologii a EMDR, úroveň I a II

                       Anna Rita Verardo, Zuzana Čepelíková

2023 - "Tělo mluví dřív než ty" 

             Úvod do existenciálního groundingu ( existenciálně analytická práce s tělem)

              Markus Angermayer

 

Přes deset let jsem pracovala ve školství jako psychologický poradce pro žáky  a pedagogické pracovníky na Odborném učilišti a Praktické škole, vedla zážitkové seberozvojové, kreativní workshopy pro děti, mládež a dospělé.

Jsem zakládájící členkou Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (Slea). 

Dlouhodobě jsem aktivně pracovala ve výboru této společnosti. 

Jsem členkou výcvikového lektorského týmu Slea pro vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze. Od roku 2017 lektoruji další vzdělávání psychoterapeutů v psychoterapeutické práci s traumatem ve Slea a Aliviu.


Prezenčně pracuji v úterý a středu, ostatní dny on-line.

Termín konzultace je možné si domluvit mailem nebo telefonicky.

Rezervace termínů jsou závazné. Dohodnuté sezení je možné zrušit 24 hodin předem.

Péče není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Lze uplatnit finanční příspěvek VZP a dalších pojišťoven na psychosociální intervenci.

 

Cena za konzultaci je 1400,- Kč/50min.