ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Alena Vítová
Mgr. Alena Vítová
psycholog
tel: 737472140     e-mail: vitova@aliviocentrum.cz

Mám ráda život a lidi.

Baví mě odhalovat a podporovat jedinečnost vlastní a druhých.

Je mi ctí být průvodcem mých klientů

na jejich cestě hledání vnitřní moudrosti a sebeúzdravných sil.

 

Ve své soukromé terapeutické praxi se od roku 2005 věnuji individuálnímu psychologickému poradenství dospělých. 
 

Nabízím pomoc s následujícími obtížemi a tématy:

 

Osobnostní růst

- posilování zdrojů psychické odolnosti

- hledání vlastní identity a jedinečnosti

- ujasnění osobních priorit

- rozvoj sebehodnoty, sebevědomí, sebeúcty a soucitu k sobě

- podpora schopnosti vymezit  vlastní hranice, umět odmítnout, odvažovat se žít vlastní jedinečnost

-

 

Pocit životní prázdnoty - smysluplnost života

- pocit bezesmyslnosti, nespokojenosti, prázdnoty začít přetvářet

- vzít život do svých rukou a žít hodnoty, které považuji za dobré, smysluplné, žít život s vnitřním souhlasem a zažívat pocit naplnění vlastního života

 

Krizové životní situace 

- náročné životní situace, které jsou krizí a šancí zároveň

- porozumět jim a naleznout z nich východisko 

 

Potíže v mezilidských vztazích

- v partnerství, v rodině, na pracovišti …

- rozpoznat příčiny těchto potíží a naučit se o vztahy dobře pečovat

 

Nadměrný strach, úzkostné a  depresivní stavy, 

pocity nespokojenosti, studu, smutku, viny nebo osamělosti

- dlouhotrvající, nepřiměřeně intenzivní emoce, které zatěžují život

- rozpoznat jejich příčiny a naučit se s nimi zacházet tak, aby neomezovaly život

 

Psychosomatické potíže

- zdravotní potíže (chronické bolesti hlavy, zad, trávicího traktu…) u kterých nebyla nalezena fyzická příčina...

- odhalovat jejich psychické příčiny a naučit se tyto obtíže tišit 

 

Syndrom vyhoření, chronické přetížení

- analyzovat příčiny, stabilizovat se a naučit se nepřetěžovat , případně včas rozpoznávat příznaky syndromu vyhoření

 

Zážitek nadměrného stresu, traumatické události

- jednorázové nebo opakované trauma, akutní nebo v minulosti prožité

- jakákoli situace, která vyvolala pocit hrůzy a  bezmoci a kterou se člověk cítí přemožen a vytržen ze života, ochromen v prožívání důvěry ve svět, radosti a smysluplnosti života

- ošetření po traumatu přetrvávajících nebo náhle s odstupem času objevujících se posttraumatických obtíží

- stabilizace a bezpečné ošetření a integrace prožité traumatické události

- hledání posttraumatického růstu

 

Nabízím vám bezpečný, respektující prostor pro prozkoumání vaší situace a podporu vašich vnitřních úzdravných sil potřebných pro zvládání vašich obtíží.

 

Způsob terapeutické práce přizpůsobuji jedinečnosti člověka a jeho situace.  

Využívám rozhovoru, relaxačních a výtvarných technik, léčivého potenciálu imaginací, práce s tělem, se sny, technik všímavé pozornosti a dalších.

 

 

Vzdělání a odborná činnost

Vystudovala jsem psychologii a pedagogiku na PedF UK.

Dvakrát jsem absolvovala dlouhodobý systematický výcvik v logoterapii a existenciální analýze pod vedením Dr. Jany Božukové. Nejprve jako účastník, podruhé jako koterapeut.

V krizovém centru RIAPS jsem prošla  několika kurzy krizové intervence ( výcvikový kurz „tělo a krize“, kurz autogenního tréninku, výcvikový kurz krizové intervence) a  pracovala několik let jako konzultant na Lince bezpečí.

Dvakrát jsem absolvovala kurz Psychoterapeutické práce s traumatem podle Dr. Luise Reddemann (psychodynamická imaginativní traumaterapie) pod vedením Dr. Jany Božukové (2012, 2014), seminář práce s traumatem u Dr. Luise Reddemann (2014) a nadstavbový kurz traumaterapie s Martinou Hahn (2021).

Přes deset let jsem pracovala ve školství jako psychologický poradce pro žáky  a pedagogické pracovníky na Odborném učilišti a Praktické škole, vedla zážitkové seberozvojové, kreativní workshopy pro děti, mládež a dospělé.

Jsem zakládájící členkou Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (Slea). 

Dlouhodobě jsem aktivně pracovala ve výboru této společnosti. 

Jsem členkou výcvikového lektorského týmu Slea pro vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze. Od roku 2017 lektoruji další vzdělávání psychoterapeutů v psychoterapeutické práci s traumatem ve Slea a Aliviu.